Psicologo infantil | Psicolegs Nens Badalona

Presentació

El Centre Clínic Badalona és un gabinet multidisciplinari especialitzat en els trastorns específics de l’aprenentatge i del neurodesenvolupament i en la psicologia clínica infantojuvenil i d’adults.

El nostre objectiu és contribuir a millorar la salut i la qualitat de vida personal, familiar i col·lectiva mitjançant tractaments i intervencions especialitzades. L’equip està format un conjunt de professionals de diferents especialitats que treballen des d’una perspectiva cognitiu-conductual i multidisciplinari.

El nostre objectiu és donar resposta a totes aquelles necessitats que interfereixen de forma significativa en la vida diària de les persones, millorant el seu benestar personal i emocional i la seva qualitat de vida.


Com Treballem?

1. En una visita prèvia t'atendrà algun membre de l'equip d'acollida el més aviat possible.
2. Es realitza la coordinació de l'equip d'acollida per tal d'assignar la professional de referència.
3. Es duu a terme l'anamnesi per a fer la història clínica i orientar cap a la intervenció més adient.
4. S'estableixen els objectius terapèutics de la intervenció de manera multidisciplinar.