Mètode Glifing Badalona

Mètode Glifing

Entrenem la lectura amb el joc d’en Glif!

Un mètode desenvolupat per especialistes amb el qual entrenem, de manera sistemàtica i lúdica, les habilitats lectores dels nens i nenes amb dificultats de lectura.

Com funciona el Glifing?

  • 1. Avaluem En pocs minuts, gràcies a una prova Glifing dissenyada per especialistes podem conèixer el perfil lector del nen de manera precisa i objectiva.
  • 2. Analitzem Les dades obtingudes en l’avaluació Glifing i al llarg de l’entrenament, permeten al professional de referència saber en tot moment què és exactament allò que el nen necessita reforçar.
  • 3. Entrenem Des de casa, amb un ordinador i fent de la lectura un joc. El nen treballa amb el Glifing entre 15 i 20 minuts al dia 4 dies a la setmana.
  • 4. Millorem El primer que millora és l’actitud vers la lectura i l’autoestima. També descendeix el nombre d’errors de manera significativa alhora que va augmentant la velocitat de lectura.

El resultat és una lectura més fluida i una millor comprensió.

NOVETATS DEL GLIFING

  • Monitoratge dels resultats: Tant tu com el teu professional de referència podreu consultar en tot moment l’evolució de l’entrenament i la millora de les habilitats lectores.
  • Sistematització dels materials: Els materials d’entrenament del Mètode Glifing han estat elaborats per professionals partint de les darreres aportacions científiques en matèria d’aprenentatge de la lectura i d’una recerca constant.
  • Millora constant dels materials: Una recerca científica constant, aportacions multidisciplinàries i la voluntat d’adaptar l’entrenament a cada nen, fan que el Mètode Glifing estigui en continu creixement.
  • Entorn lúdic i dinàmic: Entrenar la lectura amb el Mètode Glifing és un joc. A través de diferents activitats i dinàmiques entrenem la lectura de manera divertida i motivadora. El joc consisteix a superar-se un mateix enfortint les habilitats lectores. Fem èmfasi en el valor de l’esforç, la constància, el reforç positiu i la resiliència.