Dislèxia | TDAH | Autimos Badalona

Discalcúlia

Es tracta d’un trastorn caracteritzat per una alteració específica de la capacitat d’aprenentatge de l’aritmètica, no explicable per un retard mental o una escolaritat clarament inadequada. El trastorn afecta a l’aprenentatge dels coneixements aritmètics bàsics: addició (suma), sostracció (resta), multiplicació i divisió més que als coneixements matemàtics més abstractes d’àlgebra o geometria.

La discalcúlia té molts aspectes en comú amb la dislèxia, encara que una és la dificultat en la lectura i l’altra en el càlcul. L’edat ideal per a la detecció precoç és entre els 5 i els 7 anys, abans de començar 3r de primària.

Tipologia

  • Verbal: dificultat per anomenar les quantitats matemàtiques, nombres, termes, símbols i relacions.
  • Pratognòstica: Consisteix en un trastorn en la manipulació d’objectes i en fer comparacions de mida, quantitat, etc.
  • Lèxica: És la manca d’habilitat per llegir símbols matemàtics o nombres.
  • Gràfica: Manca de capacitat per manipular símbols matemàtics a l’escriptura, és a dir l’alumne no és capaç d’escriure nombres quan es dicten i al copiar.
  • Operacional: Dificultat per realitzar les operacions matemàtiques.
  • Ideognòstica: Dificultat per entendre conceptes i càlculs mentals.