Neuropsicologia

El professional de referència de la Unitat és neuropsicòleg, com a expert en explorar i estudiar les relacions cervell – conducta dels éssers humans amb l’objectiu d’explicar les disfuncions cognitives (problemes de memòria, d’atenció, de càlcul…), emocionals (depressió, agressivitat, ansietat, apatia…) i funcionals (adaptació a l’àmbit familiar, escolar…) que hi pugui haver.

En l’àmbit infantil es fa la valoració, avaluació i orientació diagnòstica de les capacitats cognitives que interfereixen en el rendiment acadèmic per tal d’adreçar el tractament, si es precisa, al servei més adient.

La valoració neuropsicològica consisteix en valorar les funcions cognitives, conductuals i emocionals que poder estar alterades com a conseqüència d’una afectació funcional o estructural del sistema nerviós central.

Els trastorns infantils als quals la Neuropsicologia aplica els seus coneixements són molt diversos:

 • Nens amb lesió cerebral adquirida (per ex., traumatismes craneoencefàlics, tumors cerebrals, infeccions cerebrals, etc.).
 • Malformacions congènites del sistema nerviós central.
 • Alteracions mèdiques o metabòliques que afecten al funcionament del sistema nerviós central (per ex., fenilcetonúria o encefalitis).
 • Trastorns del neurodesenvolupament vinculats a síndromes genètiques i lesions del sistema nerviós central.
 • Trastorns específics del neurodesenvolupament que afecten a la conducta i a l’aprenentatge:
  • Trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL)
  • Dislèxia
  • Discalcúlia
  • Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH)
  • Trastorns del Espectre Autista (TEA)
  • Trastorn de l’aprenentatge no verbal (TANV)
  • Trastorn de Tourette
fosses