TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Neuropsicologia

La valoració neuropsicològica consisteix a valorar l’àrea cognitiva, conductual i emocional amb l’objectiu d’identificar els punts forts i febles de la persona. Avaluem les conseqüències de la disfunció cerebral en el comportament, posant especial atenció a l’estudi de funcions cognitives superiors tals com: el llenguatge, l’aprenentatge, la memòria, la funció executiva i el raonament. L’objectiu principal de la valoració és determinar el nivell de desenvolupament maduratiu, les capacitats preservades i les dificultats cognitives específiques.

En l’àmbit infantil, el procés de valoració normalment s’inicia amb la detecció de dificultats per part de la família o l’escola. Es realitza una primera entrevista amb la família per a recollir informació i s’ajusta el full de ruta de l’administració de les proves pertinents, segons cada persona.

Un cop recollida tota la informació, arribem a un diagnòstic i al disseny de la intervenció més adients per les necessitats concretes de cada persona.

Es realitzen valoracions de:

  • Trastorns d’aprenentatge (dislèxia, discalcúlia i disgrafia).
  • Trastorn per dèficit d’atenció/hiperactivitat (TDAH).
  • Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).
  • Trastorn del desenvolupament del llenguatge (TDL).
  • Discapacitat intel·lectual.
  • Altes capacitats.
  • Perfil neuropsicològic en nens amb patologia neurològica.