Dislèxia | TDAH | Autimos Badalona

TDAH

El trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) és una síndrome conductual. Les persones que ho pateixen solen presentar les següents característiques a nivell conductual, emocional i escolar. És un trastorn crònic d’elevada prevalència, que interfereix en moltes àrees del individu, com la personal, familiar, escolar i social. Es calcula que afecta d’un 3% a un 5% dels nens en edat escolar i suposa gairebé un 30% de les consultes en psiquiatria infantil.

 • A nivell emocional: Hiperactivitat, dèficit d’atenció i control e impulsivitat.
 • A nivell conductual: Irritabilitat i autoestima deficient i dificultats per a relacionar-se amb els companys.
 • A nivell escolar: Dificultats en l’aprenentatge.

Existeixen tres tipus de TDAH, cadascun d’ells amb unes característiques diferents: en el primer predomina la falta d’atenció i concentració; en el segon predomina l’excés d’activitat i la impulsivitat i el tercer que seria una combinació dels anteriors.

Els nens que tenen un TDA on predomina la manca d’atenció:

 • Tenen dificultat per centrar l’atenció en detalls.
 • Tenen dificultat per centrar durant molta estona seguida l’atenció en una tasca determinada.
 • Semblen no escoltar quan se’ls hi parla directament.
 • No segueixen les instruccions donades i no enllesteixen les feines.
 • Tenen dificultats per organitzar-se, perden materials, els fulls, etc.
 • Eviten, els disgusta o es neguen a participar en aquelles tasques que demanen un esforç sostingut.
 • Es distreuen fàcilment amb qualsevol estímul extern.
 • Juguen amb les mans i amb els peus i no poden estar-se quiets al seu seient. Es mouen en excés.

Els nens que tenen un TDAH on el que predomina és la hiperactivitat i impulsivitat:

 • S’aixequen encara que la situació exigeixi quedar-se asseguts.
 • Parlen excessivament i responen de forma impulsiva.
 • No respecten el torn de paraula.
 • Interrompen i molesten als companys.

Els nens amb un TDAH combinat és el més freqüent.