Dislèxia | TDAH | Autimos Badalona

Dislèxia

La Dislèxia és una dificultat significativa i persistent en la forma escrita del llenguatge, que és independent de qualsevol causa intel·lectual,cultural i emocional i que, per tant, apareix malgrat tenir una intel·ligència adequada, una escolarització convencional i una situació sociocultural dintre de la normalitat.

Es caracteritza perquè les adquisicions de la persona en l’àmbit de la lectoescriptura es troben molt per sota del nivell esperat en funció de la seva intel.ligència i la seva edat cronològica. És un problema de tipus cognitiu, que afecta aquelles habilitats lingüístiques associades amb l’escriptura, particularment el pas de la codificació visual a la verbal, la memòria a curt termini, la percepció i la seqüenciació. Es manifesta amb una dificultat d’automatització especialment en la lectura, l’ortografia i, en ocasions, també en el càlcul aritmètic.

La dislèxia moltes vegades s’associa a altres trastorns com poden ser:

 • Trastorn de dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat.
 • Disgrafia (Escriptura defectuosa sense que presenti un important trastorn neuorològic o intel.lectual).
 • Disortografia (Errors de l’escriptura que afecten a la paraula i no al traçat o grafia).
 • Discalcúlia (Dificultat pel processament de números, càlcul aritmètic o resolució de problemes).

Signes d’alarma

Preescolar

 • Hª familiar.
 • Retard adquisició parla clara.
 • Confusió pronunciació de paraules de fonètica semblant.
 • Dificultat en aprendre els colors.

Primària

 • Dificultat aprenentatge lecto-escriptura.
 • Dificultat per associar una lletra amb el seu so.
 • Negatives a llegir en públic.
 • Errors en la lectura.
 • Dificultat per a copiar enunciats.

Secundària

 • Disminueixen els errors en lectura.
 • Baixa velocitat lectora.
 • Baixa comprensió lectora.
 • Errors en escriptura (ortografia).
 • Dificultat per a copiar enunciats.
 • Dificultat per a planificar i redactar relats.
 • Gran dificultat d’aprenentatge de llengües estrangeres per escrit.
 • Aversió a la lecto-escriptura.