TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Autisme

La presentació clínica de l’autisme és molt diferent d’una persona a una altra. Hi ha tants factors que influeixen en aquestes particularitats com persones existim, però entre els més destacables podem anomenar: capacitat intel·lectual, edat, adaptació social, trastorns associats, etc. El principal símptoma que caracteritza l'autisme és la dificultat per a comprendre el funcionament de la comunicació i les relacions socials de manera recíproca, és a dir, incorporant el punt de vista de l'altre i no sols de manera unidireccional. Pot haver-hi iniciació social, poden gaudir del contacte físic, establir contacte visual, mostrar somriure social, etc., però presenta dificultats per a interactuar de manera natural amb els seus companys i, sovint, mostrant més interès en l'objecte o activitat, en lloc de la interacció mateixa. Al mateix temps, són persones que tenen dificultat per a desenganxar-se d'un objecte, activitat, moviment o àrea d'interès, a causa de la seva preferència en tasques d’aquest tipus.

Tot i aquesta petita introducció, que creiem que és important utilitzar, preferim utilitzar les definicions que vénen de dins: l’espectre de l’autisme és molt ampli i per a nosaltres és indispensable escoltar la descripció que ells i elles en fan.

“Para mí, el autismo es una condición genética que te hace ver la vida de otra manera, pudiendo memorizar imágenes, sonidos, diálogos y fechas exactas en detrimento de las habilidades sociales y la comunicación verbal. A pesar de estos defectos, una persona con autismo posee un increíble potencial que debe ser pulido con un sistema de enseñanza apropiado para su diagnóstico”.
Alumne de Specialisterne.


Perquè es puguin obtenir els resultats positius que s’espera de cada una de les intervencions, hi juga un paper fonamental la família, per això cal empoderar-la amb els coneixements necessaris i acompanyar-la en aquest llarg camí, per això hem creat:

ESPAI ACOMPANYA’M

L’objectiu principal d’aquest espai és el d’oferir un entorn de formació, reflexió i intercanvi entre tots i totes. Consta d’un cicle de trobades d’acompanyament per a les famílies, amb la finalitat de compartir experiències i crear espais d’enriquiment personal i coneixement.

Per acabar, i no per això menys important, també volem fer referència a tots aquells infants i joves amb altres síndromes o condicions i que, en alguns casos, presenten simptomatologia similar a la de l’autisme, o no, i necessiten una intervenció que fomenti la seva autonomia i potencií les seves capacitats innates. Alguns d’aquests Síndromes són:

  • Síndrome de Angelman.
  • Síndrome de Prader-Willi.
  • Síndrome X frágil.
  • Síndrome de Smith-Lemli-Opitz.
  • Síndrome de Smith-Magenis.
  • Síndrome de Williams.
  • Síndrome de Down.
  • Síndrome de Coffin-Siris.
  • Trastorn de l’Espectre alcohòlic fetal.

Metodologies:

Totes les metodologies utilitzades per les diferents professionals de l’equip estan avalades per l’evidència científica. Comptem amb les certificacions oficials i la nostra experiència en la seva implementació per tal d’assegurar els millors resultats.

Model DENVER:


El Denver (ESDM) és un programa d’intervenció primerenca integral per a infants amb autisme, d’entre 12 a 48 mesos. També és vàlid el seu ús amb infants amb altres trastorns del neurodesenvolupament (Discapacitat intel·lectual, Síndrome de Down, etc.). Així i tot, es pot utilitzar per a nens més grans que encara no hagin desenvolupat habilitats en els principals àmbits d’intervenció: socials, de comunicació, cognició, motricitat, etc.

El programa inclou un pla d’intervenció i de desenvolupament que defineix les fites que s’han d’assolir en un moment donat i un conjunt de procediments d’ensenyament.

PECS:


PECS (Picture Exchange Communication System), és un Sistema de Comunicació a través de l’Intercanvi d’imatges per tal d’ajudar a persones amb dificultats comunicatives en l’intercanvi socio-comunicatiu amb els altres.

El sistema PECS és adequat per a adults i nens que no es comuniquen o que no demostren intenció comunicativa. També és eficaç per altres persones que es poden comunicar, però de manera poc efectiva: persones amb Trastorns Específics de Llenguatge (TEL), síndrome de Down, Paràlisi Cerebral, Síndrome Àngelman, Trastorns Generals del Desenvolupament (TGD), adults amb pèrdua de la parla per ictus o Alzheimer, és a dir, qualsevol trastorn o afectació que dificulti la producció verbal.

www.pecs.com

Metodologia TEACCH:


La metodologia TEACCH se centra en la persona amb autisme i en el desenvolupament de les habilitats, interessos i necessitats d’aquesta. La base del TEACCH parteix de la idea de proveir al nen amb un entorn on aquest pugui ser més autònom, se senti segur i estigui tranquil.

El TEACCH també posa el focus en els interessos de les persones amb autisme, incrementant així la seva motivació, adoptant sempre una actitud positiva sense haver de forçar en cap mesura als infants, joves o persones adultes.

Suport conductual positiu:


El Suport Conductual Positiu (SCP) és un enfocament ètic i comprensiu, provat i demostrat per la intervenció sobre les conductes desafiants. Està centrat en la persona i el seu objectiu final és el de millorar la seva qualitat de vida, sobretot de les persones amb més necessitats de suport, però sense excloure a ningú, tingui les habilitats cognitives que tingui. Constitueix una tècnica d’intervenció i aprenentatge, aplicable, amb caràcter general, a totes les persones, presentin o no discapacitat, autisme o qualsevol altre trastorn.