TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Logopèdia

El servei de logopèdia ofereix diagnòstic i tractament individualitzat d’aquelles disfuncions, retards o trastorns que es presenten a la veu, a la parla, al llenguatge i a la deglució i que afecten a la comunicació.

Els diferents trastorns del llenguatge i la parla tenen un fort impacte en el rendiment acadèmic i en el desenvolupament de la personalitat. La seva desatenció pot contribuir a presentar dificultats en l’aprenentatge, baixa autoestima, inseguretat o manca d’habilitats socials. Per aquest motiu és molt recomanble rebre assessorament especialitzat de seguida que es detectin les primeres dificultats.

Es tracten, entre d’altres:

  • Dislàlies
  • Retard en la parla
  • Trastorns i retards del llenguatge
  • Disfàsia, afàsia i disfèmia
  • Deglució atípica
  • Teràpia miofuncional
  • Dislèxia
  • Disgrafia i disortografia