Logopèdia

Els diferents trastorns del llenguatge i la parla tenen un fort impacte en el rendiment acadèmic i en el desenvolupament de la personalitat. La seva desatenció pot contribuir al fracàs escolar, baixa autoestima, inseguretat, manca d’habilitats socials, etc. Per aquest motiu és molt recomanble rebre assessorament especialitzat de seguida que es detectin les primeres dificultats.

Els especialistes en logopèdia diagnostiquen, avaluen i rehabiliten aquelles disfuncions, retards o trastorns que es presenten a la veu, a la parla, al llenguatge i a la deglució i que afecten a la comunicació; mitjançant un tractament individualitzat.

En aquesta àrea de logopèdia es fa diagnòstic i es tracta els trastorns de la parla com dislàlia, retard en la parla, trastorns i retards del llenguatge, disfàsia, afàsia, disfèmia, deglució atípica, alteracions de la veu, disfonies, nòduls, teràpia miofuncional, dislèxia, disgrafia i disortografia.