Psicolegs Badalona

Equip Terapèutic

Equip de professionals amb una àmplia experiència en el sectori especialitzats en els seus corresponents àmbits d'intervenció.

Tot seguit pots consultar el currículum de cada professional del Centre Clínic Badalona per tal de poder veure els seus estudis i la seva experiència.

Cristina Muñoz Le gall – Psicòloga coŀlegiada 8053

 • Direcció i coordinació del Centre Clínic Badalona.
 • Postgrau en Avaluació psicopedagògica a l’ISEP.
 • Màster en Psicologia Clínica a l’ISEP.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Postgrau en autisme: diagnòstic i tractament, a la Universitat de Barcelona.
 • Membre de l’equip d’orientació psicopedagògic del Col·legi Cultural de Badalona.
 • Curs de formació ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). Hospital Mútua de Terrassa, Dra. Amaia Hervàs.
 • Curs de formació ADOS (Escala d'Observació pel Diagnòstic d'Autisme) . Infortea, Dra. Mara Parellada.

Lourdes Sierra Gómez – Logopeda col·legiada 1627

 • Diplomatura de Logopèdia per la Universitat Ramon Llull.
 • Mestratge en reorganització funcional cerebral (Escola de Patologia del Llenguatge).Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Coordinadora de l’àrea de LOGOPEDIA en l’Associació Catalana per al Parkinson.

Neus Vico i Guirao

 • Diplomada en Magisteri d'Educació Especial per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Diploma de postgrau ''Autisme: Diagnòstic i Intervenció''.
 • Coordinadora i professora del Postgrau ''Autisme: Diagnòstic i Intervenció'' de la Universitat de Barcelona.
 • Formadora a AprènOnline:
  • Tinc un/a alumne/a amb autisme: Què he de saber?
  • Tinc un/a alumne/a amb autisme: Utilitzem la metologia TEACCH.

 • Formació en PECS, Early Starter Denver Model (ESDM), processament sensorial en nens amb autisme, noves tecnologies i autisme i gestió de conductes.

Sara Formentí Massip - Psicòloga col·legiada 24548

 • Grau de Psicologia de la Universitat de Barcelona, realitzant un semestre a la Universitat de Groningen (Rijksuniversiteit), Països Baixos.
 • Màster de Psicologia General Sanitària de la Universitat de Barcelona.
 • Màster de Psicologia Infantil de l’Institut Tècnic d’Estudis Aplicats (ITEAP) (en curs).
 • Curs *Fostering Alternative Care For Troubled Children* de la *International School of Juvenile Justice.

Alba Ollé Giberga - Psicòloga col·legiada 24210

 • Grau en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 
 • Màster en Psicologia General Sanitaria per la Universitat Internacional de Valencia (VIU). 
 • Màster en Neuropsicologia Clínica per l'Institut Superior d'Estudis Psicològics (ISEP).
 • Cursant Màster en Neuropsicologia Clínica infanto-juvenil associat al Hospital Sant Joan de Déu. 

Clara Marimon Piqueras - Psicòloga col·legiada 26708

 • Grau en Psicologia amb menció clínica d’adults i infantojuvenil de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Màster en Psicologia General Sanitària de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Diploma de postgrau “Autisme: Diagnòstic i Intervenció” de la Universitat de Barcelona.
 • Màster en Psicopedagogia de la Universitat Internacional de València (en curs). 
 • Tutora i Orientadora educativa d’una SIEI amb alumnat amb Autisme.
 • Formació en PECS, Early Start Denver Model (ESDM), processament sensorial en nens amb autisme, noves tecnologies i autisme i trastorns de l’alimentació. 

Nazaret Cordero Álvarez – Psicòloga coŀlegiada 26630

 • Llicenciada en psicología per la Universitat Autònoma de Barcelona realitzant un semestre a la universitat Vita-Salute San Raffaele de Milán.
 • Diploma de postgrau en Intervenció en Atenció Precoç: Primera Infància i Família.
 • Tècnica en Teràpia Assistida amb Gossos ( en curs).
 • Responsable del projecte d'intervenció aquàtica ''chapoTEAmos'', amb la col·laboració de l’IBE ( Institut Barcelona Esports).
 • Formació en Trastorn de l’Espectre Autista: gestió de conductes, trastorns de l’alimentació, i comunicació.

Astrid Castells – Psicopedagoga col·legiada 1286

 • Llicenciada en pedagogía.
 • Màster en psicopedagogía.
 • Professora associada de la facultat d’educació (UB).
 • Coordinadora del postgrau d’altes capacitats.
 • Coordinadora del prácticum de pedagogía.
 • Tutora de TFP del postgrau en autisme (UB).
 • Terapeuta en necessitats educatives especials.
 • Formació en PECS, ESDM, SCERTS.