Psicolegs Badalona

Equip Terapèutic

Equip de professionals amb una àmplia experiència en el sectori especialitzats en els seus corresponents àmbits d'intervenció.

Tot seguit pots consultar el currículum de cada professional del Centre Clínic Badalona per tal de poder veure els seus estudis i la seva experiència.

Cristina Muñoz Le gall – Psicòloga coŀlegiada 8053

 • Direcció i coordinació del Centre Clínic Badalona.
 • Postgrau en Avaluació psicopedagògica a l’ISEP.
 • Màster en Psicologia Clínica a l’ISEP.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Postgrau en autisme: diagnòstic i tractament, a la Universitat de Barcelona.
 • Membre de l’equip d’orientació psicopedagògic del Col·legi Cultural de Badalona.
 • Curs de formació ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). Hospital Mútua de Terrassa, Dra. Amaia Hervàs.
 • Curs de formació ADOS (Escala d'Observació pel Diagnòstic d'Autisme) . Infortea, Dra. Mara Parellada.

Roser López i Valls – Psicòloga coŀlegiada 18522

 • Màster en Teràpia Cognitivosocial per la Universitat de Barcelona.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Especialista en trastorns de la conducta, trastorns de la conducta alimentària, TDAH i d'altres trastorns d'inici a la infància i l'adolescència.(Capacitació impartida per la Fundació Adana i ITA).

Natàlia Ramajo Pousa – Psicòloga coŀlegiada 17135

 • Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica (UOC).
 • Màster Universitari en Neuropsicologia i Educació (UNIR).
 • Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil (AEPCCC).
 • Nivel I en BLOMBERG RHYTHMIC MOVEMENT TRAINING BRMT ADD/TDAH.

Lourdes Sierra Gómez – Logopeda col·legiada 1627

 • Diplomatura de Logopèdia per la Universitat Ramon Llull.
 • Mestratge en reorganització funcional cerebral (Escola de Patologia del Llenguatge).Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Coordinadora de l’àrea de LOGOPEDIA en l’Associació Catalana per al Parkinson.

Neus Vico i Guirao

 • Diplomada en Magisteri d'Educació Especial per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Postgraduada en Autisme: Diagnòstic i intervenció.
 • Formadora en metodologia TEACCH.
 • Formació en PECS per Pyramd Educational Consultants
 • Formació específica en gestió de conductes.
 • Formació en Early Starter Denver Model.
 • Formació en processament sensorial dels nens amb autisme.
 • Formació en noves tecnologies per a nens amb autisme.

Sara Almeda Rabasa - Psicòloga coŀlegiada 18993

 • Llicenciada en Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Universitat Ramon Llull.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Màster de Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i l’Adolescència. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Màster Universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (oficial). Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Universitat Ramon Llull.