Dislèxia | TDAH | Autimos Badalona

Trastorns de la conducta

Els Trastorns del comportament són extremadament comuns en la infància. Hi ha evidències que els trastorns de conducta severs que presenten els preescolars situen a aquests nens en un alt risc de presentar trastorns de conducta en edat escolar, adolescència i edat adulta. La qual cosa indica la importància d’una detecció i intervenció precoç.

Característiques

 • Transgressió de les normes socials.
 • Agressivitat.
 • Impulsivitat.
 • Absència de sensibilitat als sentiments dels altres.
 • Caràcter manipulador.
 • Permanència en el temps de les conductes.
 • Manca de resposta als premis i el càstig.
 • Caràcter inapropiat per a la seva edat.

Comorbiditat i patologies associades

 • Els Trastorns de Conducta apareixen freqüentment associats a nens amb TDAH.
 • Molts dels nens afectats per T.C. presenten un Quocient Intel·lectual (Q.I.) límit. Aquesta associació entre T.C. i Q.I. límit no seria conseqüència del fracàs escolar ja que es dóna a edats molt primerenques.
 • Hi ha una alta correlació entre T.C. i problemes d’aprenentatge, sobretot en l’àrea verbal.
 • Problemes cognitius precedirien als trastorns de la conducta.
 • La disfunció del lòbul frontal en els TC, implicaria problemes de memòria, raonament abstracte i de concentració.
 • Els TC, poden aparèixer associats amb altres trastorns clínics com depressió, ansietat, retard mental, epilèpsies, trastorn bipolar i dificultats de l’aprenentatge en àrees específiques com la lectura, escriptura o càlcul.