Psicolegs Badalona

Amàlia Martin - Psicòloga infanto-juvenil, adolescents i família

Formació acadèmica

Llicenciatura en Psicologia clínica (UB)
Formació superior en Anàlisi Transaccional. Certificat per la EATA/ITAA (Associació Europea de Anàlisi Transaccional) i per la ITAA (Associació internacional d’Anàlisi Transaccional)
Formació en teràpia familiar sistèmica. Centre Kine Barcelona
Psicoterapeuta de grup i família. Institut de treball grupal i familiar. Barcelona
Postgrau en TDAH / Dificultats d’aprenentatge / Transtorns de conducta. Enfoc terapèutic Cognitiu conductual (Fundació Adana, Barcelona, Universitat La Salle Madrid

 • Seminaris infanto juvenil del Máster Psicopatologia clínica Fundació Vidal i Barraquer : Clínica de l’adolescent en crisi, infància Winnicot.
 • Participació en Grups de Supervisió de Casos Clínics en Infància, Adolescència i Famílies. Col·legi Oficial de Psicologia.
 • Participació en el grup de treball Infància, adolescència i família del Col·legi Oficial de Psicologia.
 • Membre de l’APEFAC (Associació de Professionals d’Espais familiars de Catalunya). Participació en formacions, jornades i grups de supervisió de casos: desenvolupament biopsicosocial en la primera infància (0-3 anys), el joc en la primera infància, el vincle afectiu, competències parentals.
 • Formació continuada pel departament de Drets socials i la Diputació de Barcelona des de l’enfoc sistèmic en intervenció amb famílies, infants i joves en la construcció del vincle, neurociència, parentalitat , conflictes relacionals, etc.
 • Actualització en dificultats d’aprenentatge, Integratek i Mètode Glifing.

Experiència

 • Psicòloga i tècnica del SOAF (Servei d’0rientació i Acompanyament Familiar) de l’Ajuntament de Badia del Vallès. Acompanyament i suport terapèutic a famílies amb infants i joves.
 • Tallers i xerrades per a famílies d’ EBM, centres escolars i d’instituts de Badia del Vallès com a psicòloga del SOAF (Servei d’Orientació i Acompanyament Familiar). Eines de parentalitat.
 • Intervenció en grups d’espais familiars 0-6 anys facilitant l’estimulació i el desenvolupament integral de l’infant. Atenció i estimulació precoç, límits, regulació emocional, eines i pautes per a les famílies amb o sense diversitat funcional.
 • Monitora i directora de lleure en EBM i centres escolars.
 • Coordinadora de projectes socials, polítiques d’igualtat de l’Ajuntament de Badalona, recurs socioeducatiu i sociocultural per a infants i famílies 3-12 anys.
 • Psicòloga infanto-juvenil, adolescents i família, reeducacions i dificultats d’aprenentatge dins l’àmbit privat.