Psicolegs Badalona

Andrea Bertran - Logopeda

Formació acadèmica

Grau en logopèdia. Universitat Ramón Llul (Blanquerna)

  • Títol de monitora de lleure - Fundació Pere Tarrés.
  • Disgafia neonatal - Academia Mili Matrazzo.
  • Dificultats en l’alimentació en etapa infantil - Infosal.
  • Rehabiltació postfrenectomía - Infosal.

Experiència

  • Experiència laboral com a logopeda en disgrafia adulta - Hospital de Terrassa.
  • Experiència laboral com a logopeda en centre clínic privat - Vilassar de Dalt.
  • Experiència laboral com a logopeda en centre escolar - Salesians de Mataró.
  • Experiència laboral com a logopeda a l’OWL Institute, centre privat - Masnou.