Psicolegs Badalona

Clara Marimon - Psicòloga General Sanitària i Psicopedagoga

Formació acadèmica

Grau en Psicologia amb menció clínica d’adults i infantojuvenil (UAB)
Màster en Psicologia General Sanitària (UAB)
Postgrau d’Autisme: Diagnòstic i intervenció (UB)
Màster en Psicopedagogia (VIU)

 • Formació en PECS, nivell 1 (Picture Exchange Communication System).
 • Formació en ADOS-2 (Autism Diagnostic Observational Schedule-2) - Dra. Amaia Hervàs.
 • Formació específica en Early Start Denver Model (ESDM).
 • Aplicacions mòbils i altres tecnologies per a persones amb TEA, Fundació Orange.
 • Autisme: preparació per la vida adulta, TEAEDUCA - Federació Catalana d’Autisme.
 • Suport Conductual Positiu en el TEA, Educatio.
 • Autisme i assetjament escolar, Autisme Espanya.
 • Autisme i processament sensorial, Peter Vermeulen.
 • Autisme i ment predictiva - Ceguesa de context, Peter Vermeulen.
 • Acreditació mètode Glifing.
 • TDAH – pautes per gestionar la frustració, Integratek.
 • Discalcúlia – què és i com abordar-la, Integratek.

Experiència

 • Tècnica especialista en persones amb Autisme a la Residència d’Autisme La Garriga.
 • Psicòloga a l’Espai Eines, Granollers.
 • Orientadora Educativa a la SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva) a la Salle Comtal, Barcelona.
 • Orientadora Educativa i Tutora a la SIEI (Suport Intensiu d’Escolarització Inclusiva) a l’Escola Grèvol, Barcelona.
 • Psicopedagoga i Orientadora Educativa al recurs UAO (Unitat d’Acompanyament i Orientació) del Departament d’Educació – Generalitat de Catalunya.