Psicolegs Badalona

Neus Vico - Psicòloga i Mestra d’Educació Especial - Direcció

Formació acadèmica

Diplomada en Magisteri d’Educació Especial (UAB)
Postgrau d’Autisme: Diagnòstic i intervenció (UB)
Grau en Psicologia (UOC) – nº col·legiada 31.210

 • Formació en PECS, nivell 1 i 2 (Picture Exchange Communication System)
 • Formació oficial i avançada en el model SCERTS.
 • Curs Smart-ASD: Connectant tecnologies amb persones amb autisme, University of Bath.
 • Autoregulació, pors i fòbies en infants amb autisme, Educatio.
 • Habilitats socials al TEA, Educatio.
 • Impacte del processament sensorial en las rutines diàries de nens amb autisme: abordatge des del context natural, Mírame.
 • Adolescència i transició a la vida adulta en el TEA, Educatio.
 • Aplicacions mòbils i altres tecnologies per a persones amb TEA, Orange Fundation.
 • Pragmàtica del llenguatge en el TEA, Educatio.
 • Suport Conductual Positiu en el TEA, Educatio.
 • Formació específica en Early Start Denver Model (ESDM).
 • Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-2), Amaia Hervás.
 • Fundamentals of Structured TEACCHing TEACCH, The University of North Carolina.

Experiència

 • Tècnic especialista en disminuïts psíquics a Residència de disminuïts psíquics i físics profunds Can Ruti.
 • Monitora de lleure als casals d’Educació Especial de la Creu Roja a Badalona.
 • Mestra a l’Escola d’educació especial Rel (Barcelona).
 • Mestra i tutora a l’Escola d’educació especial Llevant (Badalona), també realitzant projectes d’innovació pedagògica.
 • Formadora en espais virtuals i presencials per diferents entitats realitzant formacions sobre autisme i estratègies d’intervenció a l’aula (o altres serveis).
 • Professora i co-coordinadora al Postgrau d’Autisme: Diagnòstic i intervenció de la Universitat de Barcelona.
 • Sòcia fundadora d’Obaido i membre de la junta directiva. Associació sense ànim de lucre de lleure per infants i joves amb diversitat funcional.
 • Coordinació del casal d’Educació Especial de Badalona (Fundació Sique).