Psicolegs Badalona

Saioa Arza - Neuropsicòloga

Formació acadèmica

Grau en Psicologia (UB) – nº col·legiada 27.487
Màster en Neuropsicologia Infantil (UB-HSJD)
Màster en Psicologia General Sanitària (VIU)

  • Autism Diagnostic Observational Schedule (ADOS-2), Amaia Hervás.
  • Autism Diagnostic Interview-Revised (ADI-R), Amaia Hervás.
  • Contenció emocional i maneig de crisis d’agressivitat (Fundació Pere Tarrès).

Experiència

Diagnòstic i intervenció en nens amb dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament.

  • Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE) – Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Realitzant diagnòstic i intervenció amb nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament.
  • Centre Pediàtric ARCC. Realitzant diagnòstic i intervenció amb nens i nenes amb dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament.
  • Servei de Neurologia de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. (500h de pràctiques de neuropsicologia).
  • Hospital Universitari Dexeus. (500h de pràctiques de neuropsicologia).
  • Unitat de Trastorns de l’Aprenentatge Escolar (UTAE). (1000h de pràctiques de neuropsicologia).