Equip Terapèutic

Equip de professionals amb una àmplia experiència en el sectori especialitzats en els seus corresponents àmbits d'intervenció.

Tot seguit pots consultar el currículum de cada professional del Centre Clínic Badalona per tal de poder veure els seus estudis i la seva experiència.

Cristina Muñoz Le gall – Psicòloga coŀlegiada 8053

 • Direcció i coordinació del Centre Clínic Badalona.
 • Postgrau en Avaluació psicopedagògica a l’ISEP.
 • Màster en Psicologia Clínica a l’ISEP.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Postgrau en autisme: diagnòstic i tractament, a la Universitat de Barcelona.
 • Membre de l’equip d’orientació psicopedagògic del Col·legi Cultural de Badalona.
 • Curs de formació ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). Hospital Mútua de Terrassa, Dra. Amaia Hervàs.
 • Curs de formació ADOS (Escala d'Observació pel Diagnòstic d'Autisme) . Infortea, Dra. Mara Parellada.

Roser López i Valls – Psicòloga coŀlegiada 18522

 • Màster en Teràpia Cognitivosocial per la Universitat de Barcelona.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Especialista en trastorns de la conducta, trastorns de la conducta alimentària, TDAH i d'altres trastorns d'inici a la infància i l'adolescència.(Capacitació impartida per la Fundació Adana i ITA).

Natàlia Ramajo Pousa – Psicòloga coŀlegiada 17135

 • Màster Universitari en Neuropsicologia Clínica (UOC).
 • Màster Universitari en Neuropsicologia i Educació (UNIR).
 • Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil (AEPCCC).
 • Nivel I en BLOMBERG RHYTHMIC MOVEMENT TRAINING BRMT ADD/TDAH.

Lídia Galdón Delgado – Neuropsicòloga clínica, col.legiada 18566

 • Llicenciada en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Màster en Neuropsicologia: Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica. Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
 • Curs internat en Diagnòstic i Rehabilitació Neuropsicològica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, realitzant les pràctiques a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.
 • Acreditada com experta en Neuropsicologia clínica pel Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
 • Màster en Psicologia Clínica Infantojuvenil a l’Institut Superior d’estudis Psicològics ISEP.
 • Màster sobre intervenció ABA (anàlisis aplicat del comportament) en autisme i altres trastorns del desenvolupament.
 • Curs de formació ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised). Sant Joan de Déu, Dra. Amaia Hervàs.
 • Curs de formació ADOS (Escala d'Observació pel Diagnòstic d'Autisme) . Sant Joan de Déu, Dra. Amaia Hervàs.
 • Formació sobre l’actualització ADOS-2 (Escala d’Observació pel Diagnòstic de l’Autisme). Sant Joan de Déu, Dra. Amaia Hervàs.

Lourdes Sierra Gómez – Logopeda col·legiada 1627

 • Diplomatura de Logopèdia per la Universitat Ramon Llull.
 • Mestratge en reorganització funcional cerebral (Escola de Patologia del Llenguatge).Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 • Coordinadora de l’àrea de LOGOPEDIA en l’Associació Catalana per al Parkinson.

Marta Giménez Barbé

 • Graduada en Fisioteràpia per a la Universitat Autònoma de Barcelona, FUB.
 • Postgrau en Fisioteràpia pediàtrica per a la Universitat Ramon Llull, Blanquerna.
 • Formada en Fisioteràpia en el Trastorn de l’Espectre Autista.
 • Especialitzada en Fisioteràpia Respiratòria , Massatge Infantil, introducció a Bobath, problemes orofacials, estimulació precoç.
 • Cursant Màster en Psicomotricitat.
 • Ha treballat a l’Hospital de Nens de Barcelona, Centre Fisioh, Centre Kuidat RCD Espanyol SAD. També formada en CDIAP Aspanias i Sant Joan de Déu .
 • Responsable del servei de fisioteràpia pediàtrica Centre Mèdic Digest, Centre Cler, Centre Biosalut Vitruvi.

Sara Almeda Rabasa - Psicòloga coŀlegiada 18993

 • Llicenciada en Psicologia. Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport. Universitat Ramon Llull.
 • Acreditada com a Psicòloga General Sanitària pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
 • Màster de Formació en Paidopsiquiatria i Psicologia de la Infància i l’Adolescència. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Màster Universitari en Psicologia de la Salut i Psicoteràpia (oficial). Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport. Universitat Ramon Llull.