TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Psicologia clínica d’adults

L’atenció psicològica orientada a les persones adultes ofereix eines i estratègies per respondre a situacions d’incomoditat personal derivades de diferents factors, tant socials com personals.

Els nostres objectius terapèutics són els d’afavorir el creixement personal, ensenyar a gestionar correctament els pensaments i les emocions, proporcionar estratègies d’afrontament i millorar la qualitat de vida de la persona.

PSICOTERÀPIA BASADA EN MINDFULNESS

Les persones passem molt de temps distretes, o amb els nostres pensaments que fan referència al passat, o al futur i això fa que en el nostre dia a dia, funcionem amb pilot automàtic i que patim estrès i ansietat.

La psicoteràpia basada en Mindfulness ajuda les persones a connectar amb el present, facilitant l’aprenentatge per respondre de manera eficaç al que més ens convé a cada moment i no reaccionar de forma impulsiva.

Es tracta d’una experiència d’aprenentatge poderosa i transformadora que permet profunditzar en la connexió amb tot el nostre cos i el propi coneixement. Ens ajuda a relacionar-nos millor amb les emocions, pensaments, sentiments i records, així com amb el nostre entorn social.

Ens ensenya a prendre distància dels nostres pensaments, per adonar-nos de quins són funcionals i quins no i poder afrontar la nostra experiència.

Els estudis científics recents posen en relleu l’eficàcia d’aquesta psicoteràpia, no només pel que fa a desenvolupar recursos de resiliència i augmentar la confiança en un mateix, sinó també en el tractament de Trastorns d’Ansietat, Depressió, Trauma i processos de dol.

La psicoteràpia basada en Mindfulness, va ser creada pel Doctor Jon Kabat-Zinn, considerat el principal impulsor en la intervenció psico-educativa i clínica de referència a occident en Mindfulness.