TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Intervenció en entorn escolar

L’objectiu del servei és afavorir el màxim possible d’autonomia personal; A l’actualitat, la intervenció escolar és primordial per a molts estudiants amb alguna necessitat educativa especial. Existeix una creixent sensibilització perquè tot els infants es trobin inclosos dins del sistema escolar. És per això, que cada vegada és més habitual recomanar la intervenció dins del centre educatiu per tal d’abordar els objectius de forma natural i així poder generalitzar-los.