TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Terapia Ocupacional

La Teràpia Ocupacional per a infants té com a objectiu aconseguir la màxima autonomia i participació del menor en les seves activitats i rutines diàries. Cerca afavorir la salut i la participació en la vida a través de les ocupacions, en aquest cas, pròpies del desenvolupament infantil. El joc és la principal ocupació durant la infància, el simple fet de jugar és significatiu per l’infant i forma la seva principal activitat motivadora al llarg del dia.

Per això, la Teràpia Ocupacional té com a eix principal jugar i permetre experimentar totes aquelles sensacions que necessita per poder desenvolupar-se i adquirir les habilitats per poder realitzar les activitats de la vida diària de la forma més autònoma i satisfactòria possible.

Aquesta teràpia es fa necessària quan hi ha problemes en el desenvolupament infantil o risc de patir-los (trastorns associats als primers anys de vida, discapacitats congènites o adquirides i risc psicosocial) o en les activitats de la vida diària. Algunes de les alteracions o dificultats sobre les quals treballem són:

  • Alteracions sensorials generals.
  • Alteracions en la conducta alimentària (procedents d’alteracions sensorials).
  • Dificultats propioceptives i vestibulars.
  • Dispraxia.
  • Dificultats en el joc.
  • Retard maduratiu i del desenvolupament.

Actualment, el servei de Teràpia Ocupacional se centra en la realització de l’avaluació a través del Perfil Sensorial i l’observació clínica, per descobrir en quines àrees l’infant o el jove presenta dificultats o necessitats concretes: en l'àmbit auditiu, motriu, vestibular, propioceptiu, olfactiu, tàctil o visual. A partir d’aquí es dissenyarà la intervenció més adequada segons l’edat i les característiques de la persona.

Pel que fa a infants amb autisme, discapacitat intel·lectual o altres Síndromes particulars poden presentar hiper o hipo sensibilitat sensorial. Això es manifestarà en conductes determinades que la Terapeuta Ocupacional, després de l’avaluació necessària, podrà millorar a través d’una intervenció ajustada a cada cas mitjançant el joc i els interessos de l’infant.