TANV | Discalcúlia | Trastorns de la conducta Badalona

Psicologia clínica infanto-juvenil

La Psicologia clínica té en compte el desenvolupament de la personalitat, les emocions i el comportament de la persona en cada etapa evolutiva de la seva vida.

El desenvolupament en els primers anys de vida i fins a l’adolescència porta implícit un seguit de canvis que, sovint, són propis de l’edat. Així i tot, en alguns casos, suposen algun tipus d’alteracions que necessiten atenció especialitzada. Aquestes disfuncions requereixen una detecció, el més precoç possible, i una intervenció especialitzada que afavoreixi un bon pronòstic i minimitzi els efectes adversos.

En les intervencions psicològiques amb infants i adolescents, és cabdal la coordinació amb les famílies. Per una banda, la intervenció directa amb l’infant o jove consisteix en ensenyar estratègies per autogestionar les dificultats, i per l’altra el treball amb la família per oferir pautes i eines per poder ajudar als seus fills i filles en el procés.

Dificultats sobre les quals treballem:

  • Dificultats emocionals.
  • Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim.
  • Trastorns de la conducta alimentària.
  • Pors i fòbies.
  • Alteracions en la conducta.
  • Trastorns del neurodesenvolupament.
  • Dificultats relacionals en l’entorn de la persona.
  • Auto-control d’impulsos.