Reeducacions Psicopedagògiques

Servei integrat per psicopedagogs i psicòlegs que ajuden a reeducar els possibles dèficits cognitus que tenen a veure amb els trastorns de l’aprenentatge i el baix rendiment acadèmic: el retard escolar, els dèficits d’atenció, dificultats en l’adquisició de la lecto-escriptura, manca d’hàbits d’estudi, hiperactivitat, dislèxia, etc.

Què són les reeducacions psicopedagògiques?

La reeducació psicopedagògica és un reforç acadèmic, individualitzat i específic que pretén ensenyar habilitats i competències acadèmiques a aquells nens i joves que ho necessitin.

Què es treballa durant les sessions?

  • Recuperació dels aprenentatges: lectura, escriptura, càlcul i matemàtiques.
  • Planificació i organització: agenda, horari d’estudi, carpeta, apunts…
  • Tècniques i mètodes d’estudi: pre-lectura, lectura, subratllat, resum, esquema i estudi.
  • Preparació d’exàmens: què fer abans, durant i després d’un exam.
  • Treballar la motivació i l’autoestima davant les tasques acadèmiques.
  • Potenciar conductes adequades: estar assegut a la cadira, acabar les tasques, pensar abans de respondre…
  • Millorar les capacitats d’atenció i concentració.
  • Augmentar l’autonomia.