Psicologia Infantojuvenil

La Psicologia Infantojuvenil té en compte el desenvolupament de la personalitat, les emocions i el comportament del nen o adolescent en cada etapa evolutiva de la seva vida. És per això, que el psicòleg avalua e intervé en tots aquells aspectes que puguin estar interferint en el adequat ajust del nen o adoslescent en el seu medi.

El servei està coordinat per psicòlegs infantils que en ocasions combinen la teràpia psicològica amb recolzament farmacològic.

Les demandes més freqüents que presenta la família quan acudeix al departament de psicologia infantil són les següents:

  • Dificultats emocionals
  • Trastorns d’ansietat i de l’estat d’ànim (problemes d’autoestima, inseguretat, manca d’habilitats socials).
  • Trastorns de la conducta alimentària (anorèxia i bulímia).
  • Pors i fòbies infantils.
  • Trastorns de l’eliminació (enuresis i encopresis).
  • Alteracions en la conducta (agressivitat infantil, relació difícil entre germans…).
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament (autisme, síndrome d’Asperger…).
  • Dificultats relacionals en l’àmbit escolar (bullying) o en l’àmbit familiar (inadaptació, rivalitat entre germans).
  • Manca de control dels impulsos.