Psicomotricitat

Les sessions motrius es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius. Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentària, l’equilibri, l’orientació en l’espai i en el temps, la lateralitat, la relació amb els altres i la comunicació.

La Psicomotricitat desenvolupa un paper fonamental al desenvolupament de la personalitat.

Es parteix d’un entorn idoni, especialment pensat per les necessitats de cada edat, i un acompanyament emocional respectuós, que motivin al nen a que d’una manera autònoma, experimenti i busqui aquelles sensacions, moviments i relacions que necessita per desenvolupar-se.