Psiquiatria

La seva tasca professional en el centre consisteix en l’avaluació psiquiàtrica de nens i adolescents per establir un diagnòstic clínic i tractament farmacològic dels diferents trastorns psiquiàtrics infantils i/o juvenils. A més, es realitza tractament psicoterapèutic amb EMDR (“Reprocesament i Desensibilització a Través del Moviment Ocular”); teràpia psicològica centrada en el tractament de alteracions emocionals produïdes per experiències difícils al llarg de la vida, que poden anar des de fòbies, atacs de pànic, morts traumàtiques i dols no resolts, fins a accidents i desastres naturals.

Per altra banda,també s’utilitza EMDR per aliviar l’angoixa i/o fòbia de parlar en públic, per millorar el rendiment en la feina i l’esport i en les interpretacions artístiques.